Nová škola hry na klarinet - 2.díl

Nová škola hry na klarinet
2.díl

390 Kč
Konečná cena
Druhý díl má 68 stran a obsahuje celkově 122 cvičení, z toho 54 cvičení má nahrávky s doprovodem a opět i nahrávky se sólo klarinetem.

Nová škola hry na klarinet je sestavena z lidových písní pro žáky prvního stupně ZŠ, z vlastních cvičení, několika koled, ale hlavně z nejkrásnějších melodií vážné hudby. Ve většině případů jsou nad každým cvičením akordové značky pro doprovod klavíru (či jiného nástroje v C ladění) už rovnou transponované o tón níže, aby mohl klavír hrát zároveň s klarinetem z jednoho notového materiálu. K tomu si žák může stáhnout doprovody v mp3 (veškeré potřebné informace ke stažení jsou na posledních stránkách školy), aby mohl skladbu nacvičit v klidu doma, např. za doprovodu velkého symfonického orchestru, populární kapely či v žánrově různých odlišných hudebních stylech. Škola obsahuje rovněž nahrávky cvičení, ve kterých již klarinet do doprovodu hraje. Tyto nahrávky mají žákům pomoci v představě, jak tato cvičení správně hrát.

Hudební ukázky

Hudební ukázky

Te Deum s klarinetem

s klarinetem

s klarinetem

Cantáta s klarinetem

Labutí jezero s klarinetem

Preludium c 2 Op 3 s klarinetem

Ukázky z knihy

Ukázky z knihy