Jak hrát a doprovázet písně na klavír dle akordových značekNová škola hry na klarinet je rozdělena do tří dílů pro kompletní vzdělání  na ZUŠ disponující rozsahem od tónu malého e - E3.  Je sestavena z lidových písní pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ, z vlastních cvičení, několika koled, stupnic, ale především z nejkrásnějších melodií vážné hudby. Ve většině případů jsou nad každým cvičením akordové značky pro doprovod klavíru (či jiného nástroje v C ladění) transponované o tón níže, aby mohl klavír hrát zároveň s klarinetem z téhož notového materiálu. K tomu si žák může stáhnout doprovody v mp3 (veškeré potřebné informace ke stažení jsou na posledních stránkách školy), aby mohl skladbu nacvičit v klidu doma, např. za doprovodu velkého symfonického orchestru, populární kapely či v žánrově různých odlišných hudebních stylech. Škola obsahuje rovněž nahrávky cvičení, ve kterých klarinet do doprovodu hraje. Tyto nahrávky mají žákům pomoci v představě, jak  cvičení správně hrát. První díl má 64 stran a obsahuje celkově 157 cvičení, z čehož 134 cvičení má nahrávky doprovodné a rovněž nahrávky se sólo klarinetem. Druhý díl má 68 stran a obsahuje celkově 122 cvičení, z čehož  54 cvičení má nahrávky s doprovodem a opět i nahrávky se sólo klarinetem. Třetí díl má 68 stran a obsahuje celkově 96 cvičení, z toho 33 cvičení má nahrávky s doprovodem a taktéž i nahrávky se sólo klarinetem. Vzorové nahrávky se sólo klarinetem ze všech tří dílů natočil ve studiu AB records Zdeněk Kužela.

Celou školou vás provázejí vždy u nové noty obrázky chichotajících se zvířátek hrajících na klarinet. Je to z prostého důvodu - při správném nátisku by se měl klarinetista vždy usmívat :-)

Hudební ukázky Hudební ukázky

1.díl 2.díl 3.díl

Ukázky z knihy Ukázky z knihy

1.díl 2.díl 3.díl